Bireysel Üyeler, Hoşgeldiniz

İzinver.net Dijital Pazarlama Platformu

Ülkemizde uygulanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ile özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte bilinç düzeyini geliştirmek aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak da amaçlanmıştır.

kvkk logo

KVKK Vizyonu ve Temel İlkeleri

Vizyon

Kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak.

Temel İlkeler

 • Özel hayatın gizliliğini koruma.
 • Temel hak ve özgürlüklere saygı.
 • Tarafsızlık.
 • Bağımsızlık.
 • Güvenilirlik.
 • Hukuka ve etik ilkelere uygunluk.
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik.
 • Hızlı, doğru ve objektif karar alma.
izinver logo

KVKK Vizyonu ve Temel İlkeleri

Vizyon

Ülkemizdeki kanun yapıcı kurum ve kuruluşların gerekli gördüğü yönetmelik ve uygulamaları yazılım ortamları üzerinde kurgulayarak kanun ve yönetmeliklerle belirlenen ilke ve kapsamlarda hedeflenen çevrelerde uygulama etkinliğini artırmak. Konularla ilgili toplum bilincini desteklemek.

Temel İlkeler

 • Veri mülkiyetinin bireysel mahremiyet kabul edilmesi.
 • Verinin açık rıza yoluyla toplanması ve kayıt altına alınması.
 • Güvenli veri saklama ortamlarının sağlanması.
 • Verilerin kanun ve yönetmeliklere uygun işlenmesi.
 • Hukuki ve etik değerlere bağlı kullanım kriterlerine sahip olması.
 • Güvene dayalı, su istimale kapalı veri akışları oluşturulması.
 • Detaylı raporlama ve kayıt altyapısı oluşturulması.
 • Hukuki ceza ve müeyyidelerden haberdar etme ve beri kılma.

Başlangıç hesabınızı ücretsiz ve sınırsız süreli kullanmaya bugünden başlayın

*Ücretsiz başlangıç hesabınız ile verilen e-posta ve SMS kredilerinizi is- tediğiniz zaman kullanabilirsiniz

Şimdi Katılın