Ticari Elektronik İleti Nedir?

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla her türlü elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sms, e-posta, çağrı vb. her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

Onay gerektiren İYS kapsamındaki ticari elektronik iletiler

  1. Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim
  2. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmelerim tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletişimler
  3. Memnuniyet anket gönderimleri.

Onay gerektirmeyen İYS kapsam dışı ticari elektronik iletiler

  1. • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Tacir veya Esnaf Nedir?

Tacir, Mevzuat ’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması gerekmemektedir. Ancak tacir veya esnaf olan alıcıların reddetme hakkı olması nedeni ile bu izinler de İYS ye aktarılmalıdır