Nasıl Başvurulur?
  1. Başvuru süreci sadece Hizmet Sağlayıcılar içindir.
  2. Başvuruyu yalnızca MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta; MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Şayet güncel olmayan bilgileriniz varsa, MERSİS üzerinden güncelleyiniz.
  3. Yetkili kişilerin elektronik imza (e-İmza) token’larının yanlarında olması gerekmektedir.
  4. decimal
  5. Başvuru esnasında Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesinin imzalanması gerekir. Müştereken temsil yetkisi bulunuyorsa en az bir yetkilinin daha, ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.
  6. Taahhütnameyi elektronik olarak (e-İmza) imzalayabilmek için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader’ın kurulu olması gerekmektedir.
  7. Son olarak da kurumsal e-posta adresinizle başvurmayı unutmayınız.
  8. https://iys.org.tr/hizmet-saglayici/basvuru/nasil-yapilir