İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Hizmet Sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi (İYS) platformuna kayıt yaptırmadan, izinli gönderi onayı olmayan alıcılara sesli arama, e-posta ya da SMS ile ticari elektronik ileti gönderemeyecektir.

Ticaret Bakanlığının 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 01.09.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sesli arama, e-posta veya SMS gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ne kaydolmak zorundadır. Hizmet sağlayıcılar, yalnızca sistem üzerinden ticari ileti izin onayını aldıkları alıcılara ticari elektronik ileti gönderebileceklerdir. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcıların, alıcılara gönderecekleri ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinler güvenli bir ortamda saklanacaktır.

İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya ait olacak. İYS’den alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 gün (iş günü) içinde İYS’ye kaydedilmek zorunda. İleti Yönetim Sistemi kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak.

Sesli aramada; tacirler, ticaret unvanına, esnaf, adı ve soyadına yer verebilecek. Hizmet Sağlayıcı, ilaveten firma veya marka ismi gibi bilgilere de yer verebilecek ayrıca ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS’ye bildirmekle yükümlü olacaklardır.

Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilecek. Şikâyet başvuruları, İYS üzerinden ön incelemeyle değerlendirilecektir.

Ne İşe Yarar

1.aşamada Hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri kurumsal kullanıcı ortamıdır.

2.aşamada ise alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikâyet edebilecekleri ve yönetebilecekleri bireysel kullanıcı alanıdır. Son aşamada ise kamunun ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir. Kısacası, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan ortak yazılım tabanlı kullanım alanıdır.