KVKK Sürecinizi Yönetirken Yalnız Kalmayın

Neden İzinver KVKK ?

 1. Kanuna ilave olarak söz konusu yönetmeliklerlerde bazı yükümlülükler getirilmiş olup bunlardan birisi; Kişisel Veri İşleme Envanteri (“Envanter”) Hazırlanmasıdır.
 2. Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamakla Yükümlüdür.
 3. İzinver KVKK Bir Kişisel Veri İşleme Envanteri Programıdır.
 4. İzinver KVKK Bir Kişisel Veri Envanterinin yanında, bir Süreç çalışmasıdır.
 5. İzinver KVKK KVKK ve GDPR gibi yasal mevzuatlara Uyumludur.
 6. İzinver KVKK Sayesinde kanun kapsamında(KVKK ve GDPR) kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler için kanunun temel İlkelerine (KVKK ve GDPR) ve kişisel veri işleme ş̧artlarına uyum.
 7. İzinver KVKK Kişisel Veri Envanteri, kanun faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan veri sorumlularınca tüm süreçlerin değerlendirilmesi, bu süreçler kapsamındaki tüm faaliyetlerin irdelendiği bir yazılımdır.
 8. İzinver KVKK Veri sorumlularının faaliyetlerine bağlı tüm süreçlerinde 6698 sayılı kanun başta olmak üzere diğer kanun ve yönetmenlikler ile uyumuludur.
 9. İzinver KVKK Kanuna aykırı bir kişisel veri işleme durumu olup olmadığının kolayca tespitinin ve izlene bilirliğinin yapılmasını sağlar.
 10. İzinver KVKK Diğer bir ifadeyle; veri sorumlu, kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanuna uyumu ile ilgili veri sorumlusunun, bir tür kendi kendini denetlemesidir. Kısaca kurumun sizi denetlemesinden önce kendinizi denetleme imkanı bulduğunuz yerdir.
 11. Sicil başvurularında sicile açıklanacak bilgiler kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak hazırlanması gerekir, İzinver KVKK sicile açıklanacak bilgilerin ile uyumlu ve güncel olmasınızı sağlar.
 12. İzinver KVKK Kanunun 13 üncü maddesince sicile sunulan ve sicilde yayınlanan bilgiler esas alır ve size bu bilgilerin güncelliği sağlar.
 13. İzinver KVKK Sicile kayıt ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken aynı zamanda ilgili kişi başvuru taleplerinin yanıtlanmasında sağlamaktadır.
 14. İzinver KVKK İlgili kişiden açık rızanın kapsamının belirlenmesinde söz konusuda kimlerden acık rıza alınması gerektiği esaslarına yürütmektedir.
 15. İzinver KVKK Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçlerinizde sizlere yardımcı olmaktadır.
 16. İzinver KVKK İle Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yüzde yüz entegrasyonunu sizler için sağlandık.
 17. Kişisel Veri Kanunun 16 ncı maddesi gereğince kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. İzinver KVKK bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde sizlere kılavuzluk yapmaktadır.
 18. 6698 sayılı kanun gereği; Politika, Prosedür, Aydınlatma Metni ve Açık Rızanın kapsamının belirlenmesinde Kişisel Veri Envanteri esas alınması gerekmektedir. İzinver KVKK size bu hizmetide sunmaktadır.
 19. İzinver KVKK Kişisel verilerin saklaması ve imhası politikalarının hazırlanmasında sizlere klavuzluk yapmaktadır.
 20. İzinver KVKK Ayrıca sicile kayıtta girilmesi gereken bilgileri verbis' e ile uyumlu hale getirmiştir..
 21. Veri Kategorisi, -Kişisel Veri İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebebi,-Aktarılan Alıcı / Alıcı Grupları,-Veri Konusu Kişi Grupları,-Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçlar İçin Gerekli Olan Azami Muhafaza Edilme Süresi, -Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler,-Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
 22. Dahası İzinver KVKK’ De

 23. İzinver KVKK Süreçler kapsamında hangi kişisel verilerin işlendiğinin tek tek tespit edilmesi, bir anlamda veri sorumlusu faaliyetlerinin kişisel veriler açısından fotoğrafının çekilmesi ve yol haritasının belirlenmesidir
 24. İzinver KVKK İle ilgili departmanlar, birim adları, bilgi girişi yapan kişi, süreç adımları, faaliyetin kapsamı ve faaliyetin açıklanmasına yer verilmiştir.
 25. İzinver KVKK İle İşlenen kişisel veri kategorisi, işlenen kişisel veri, kanunun 5. maddesindeki işleme şartı, işlenen özel nitelikli kişisel veri kategorisi, işlenen özel nitelikli kişisel verilerin alt süreçleri ile tüm detayları ele alınmıştır.
 26. İzinver KVKK Kanunun 6. maddesinde belirtilen işleme şartı, kişisel verisi işlenenlere ilk elde etme esnasında aydınlatma yapılıp yapılmadığı, Kişisel verinin elde edildiği kaynak, elde etme yöntemi, saklandığı elektronik ortam, saklandığı fiziksel ortam,
 27. İzinver KVKK; İşlenen kişisel verilerin aktarma amacı, kişisel veri aktarımının hukuki sebebleri, kişisel veri aktarım yöntemlileri, özel nitelikli kişisel veri aktarımının hukuki sebebi, özel nitelikli kişisel veri aktarım yöntemlerinide sizler için belirledik,
 28. İzinver KVKK Sizin biriminiz dışında bu veriye erişenler, saklama amacı, periyodik imha sürelerinide belirler
 29. İzinver KVKK Kişisel verilerin korunmasında alına idari tedbirler, alınan teknik tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınması gereken tüm idari ve teknik tedbirleri ISO 27001 Bilgi Güvenliği ile entegrasyonunu sağlar,
 30. İzinver KVKK ile her veri sorumlusunun, kendi nezdinde hangi verilerin işlenmekte olduğundan emin olun..
 31. İzinver KVKK olarak sizlerin sürçlerinin bir parcası olmak bize mutluk vermektedir.